Naujienos

-

 

Kai išmokstame kokį nors dalyką, ištobulinti jį gali padėti tik kartojimas

  Dr. Šiniči Suzuki

 

2021-04-02

Ir prieš Velykas viščiukus skaičiuojame. Mokykla dalyvauja ES ir Kauno m. savivaldybės lėšomis finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis". Pasirinkome skaitymo įgūdžių skatinimo kryptį, tad nuotolinio ugdymo metu (sausio-vasario mėn.) net šimtas dvidešimt 1-4 klasių mokinių priėmė garsiojo skaitymo iššūkį "Skaitome šeimai". Pats laikas įteikti diplomus aktyviems skaitytojams!


 

2021-04-01

 

2021 m. minime rašytojos Ramutės Skučaitės 90-metį. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras jį pažymi prasmingu renginiu - 2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkursu "Kol žodis gyvas - bus gyva jį dovanojus Lietuva". Jame gausiai dalyvavo mūsų suzukiečiai. Miesto laureates jau sveikinome, o šiandien padėkas gauna visi mokyklos turo dalyviai - net 45 mokiniai!!!

2021-04-01

Rečitalis

Sakuros žiedų spalva nuteikia šventiškai, tad antrokė Gabija Lukšytė ją pasirinko savo pirmojo rečitalio plakatui. I Suzuki knygos fortepijonui koncertas vyks penktadienį, balandžio 2 d., Gabijos klasėje, tad klausytojais šį kartą bus tik klasės draugai. Tačiau visiems besimokantiems šis renginys tarnauja pavyzdžiu, kad arkakliai ir sistemingai dirbant daroma kasdieninė pažanga, užtikrinanti puikius rezultatus bet kurioje meno ar mokslo srityje. Gabija parengė rečitalį, su mokytoja visus karantino mėnesius bendraudama tik nuotoliniu būdu ir tik kartą savaitėje. "Neskubėk, bet ir nesustok!", sako dr. ŠINIČI SUZUKI. Augame kasdien, nesvarbu, ar mokykloje, ar karantino sąlygomis. Nesustokime

2021-03-31

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimu 2021-03-31 Nr. AD-1079 

 1 a klasėje nuo  2021-03-30 iki 2021-04-05 dienos įvedamas infekcijų plitimą ribojantis rėžimas.

Dėl to mokinių udgymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokų skyrimo.

Dėl nedarbingumo išdavimo kreipkitės į šeimos gydytoją

 

2021-03-05

 

Suzuki PROGIMNAZIJA Kaune

 

 

jau nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

Kauno Suzukio pradinės mokyklos pertvarkoma struktūra keičiant mokyklos tipą – iš pradinės mokyklos į progimnaziją, ugdymą vykdant patalpose Šiaurės pr.23 ir A. Stulginskio g. 61, Kaune.Nuo 2021-09-01 komplektuos 5-ąsias  ir 6-ąsias klases. Patvirtinta Kauno miesto savivaldybės nutarimu 2021-02-23 T-71 „KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDRASIS PLANAS „ 

Dokumentą galite rasti kauno miesto savivaldybės svetainėje http://www.kaunas.lt/taryba/sprendimai/

 Visais rūpimais klausimais galite kreiptis telefonu  - 8 68586778, 8-37 312034, 837 312036, 

  Prašymo formą į progimnaziją galite parsisiųti ir užpildyti ČIA

 

2021-03-01

Parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems Kauno Suzukio pradinę mokyklą 1,2% pajamų mokesčio dalimi. Jūsų dėka mokykla gavo 4154,32euro. Tikimės ir šiais metais sulaukti Jūsų paramos. Jūsų palaikymas labai svarbus tobulinant mokyklos materialinę bazę. Kviečiame prisidėti prie paramos mokyklai ir tuos Jūsų pažįstamus bei giminaičius, kurie dar neskyrė savo 2% pajamų mokesčio. Jūsų pervedamas 2% pajamų mokestis – tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų. Jie išskaičiuojami iš pajamų mokesčio sumos, o ne iš Jūsų atlyginimo.

Detalesnę informaciją apie paramos skyrimą nuo 2021 metų galite paskaityti VMI svetainėje https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai.

 

 

   

 

Kauno Suzukio pradinė mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

 

2021-01-28

VšĮ „Edulandas“, kūrybingų mokytojų organizacija, kurios būrelius, stovyklas, renginius ir edukacijas išbandė daugiau kaip 2700 vaikų visoje Lietuvoje!  

Besitęsiant karantinui, sumažėjus edukacinių renginių galimybėms, vis sunkiau organizuoti vaikų po pamokinį užimtumą, todėl kviečiame Jus bendradarbiauti ir pakviesti vaikus ir Jūsų mokyklos bendruomenę susipažinti su Edulando STEAM nuotoliniu būreliu ir tuo pačiu paįvairinti 1-4 kl. pasaulio pažinimo ir 5-6 kl. gamtamokslines pamokas, į jas įpinant eksperimentų, prošmūšių ir atraktyvių užduočių. 

Kviečiame mokytojus registruoti savo klases į NEMOKAMĄ bandomąją STEAM pamoką.

Užsiėmimo trukmė iki 30 min

Jeigu susidomėjote, mokyklos mokytojai užregistruoti klasę į nemokamo STEAM būrelio pristatymą-pamoką, gali užpildydami šią anketą: https://bit.ly/3qZCLao  

 

 

Daugiau apie nuotolinį STEAM būrelį: https://edulandas.lt/p/nuotolinis-steam-burelis/ 

2021-01-22

2021 m sausio 29 dieną (penktadienį) nuo 8 val iki 13 val. bus dalijami maisto paketai už 2 savaites (nemokamą maitinimą gaunantiems, bei priešmokyklinio ugdymo grupių ir pirmų klasių mokiniams).

 

 Prašome atvykti pasiimti.

2021-01-13

2021 m sausio 15 dieną (penktadienį) nuo 8 val iki 15 val. bus dalijami maisto paketai už 2 savaites.

Ir sausio 18 d. 12-13 val.

 Prašome atvykti pasiimti.

2020-12-22

Konkursas 

 

 Mūsų mokykla dalyvauja konkurse “Sveika gyva, Kalėdų viešnia 2020”

Palaikykime savo mokykla

KONKURSAS

2020-12-20

Atostogos

Žiemos atostogos prasideda gruodžio 14 d. ir baigiasi sausio 4d.

Sveikų ir saugių visiems atostogų.

2020-11-12

 

 

Dėkojame, kad tokiu sudėtingu  laikmečiu nepamiršote investuoti į mūsų visų  mokyklą ir skyrėte 1,2 proc.GPM už 2019 metus.                     

 

Iš viso surinkta  4154,32 eurų. 

2020-11-09

 UAB "Ramildė" maisto davinius pirmokams, priešmokyklinukams ir socialiai remtiniems vaikams dalins lapkričio 12 d., ketvirtadienį, nuo 8.00 val. mokykloje.

 

2020-11-06

Ugdymas nuo 11-09 dienos

 

Vadovaudamiesi 2020 11 05 Nr. A-3542 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nuo 2020 11 09 dienos ugdymas bus tęsiamas "kontaktiniu" būdu (t.y. mokykloje).

 

 

2020-11-05

„Padėsim prisijungti“ savanoriai jau pradėjo spręsti nuotolinių mokslų iššūkius.

Nuotolinio mokymo savanorių pagalbos centras „Padėsim prisijungti“ skambučių laukia kiekvieną darbo dieną 7–21 val. Moksleiviai ar jų tėvai gali skambinti nemokamu pagalbos numeriu 8 677 22222

2020-11-03

Sveiki, vaikai, mamos, tėveliai!


Kurį laiką (lauksim Kauno m. savivaldybės sprendimų) bendrausime virtualiai, tad norėčiau priminti kai kuriuos susitarimus. Jeigu esame sveiki, jų laikytis bus nesunku.

1) Pamokos vyksta kasdien nuo lygių valandų (9,10,11,12), ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 4 per dieną. Šis naujas tvarkaraštis kol kas veiks iki 2020-11-11

2) Prisijungimus rasite Google Clasroom'e ir TAMO

3) Po pamokų, jei nepavyko prisijungti, ten pat rasite informaciją apie užduotis, kurias reikia atlikti. Iki 9 ryto informuokite klasės mokytoją, jeigu tą dieną turite priežasčių nedalyvauti.

4) Mokytojai padėjėjai, logopedė, psichologė konsultuoja Jus individualiai, susitarkite dėl laiko pagal poreikį.

5) Mokyklos biblioteka veikia II-IV 8-10 val., I-III-V 17-19 val., vedėjos Aistės tel.: 8 605 45 223, paimkite papildomos literatūros, keiskite perskaitytas knygas.

6) Mokytojų - dalykininkų el.paštai Jums prieinami, telefonus pagal poreikį galite gauti iš mokyklos administracijos (8 37 31 20 36).

7) Į mokyklą einame su uniformomis, tvarkingai susišukavę.

 8) Būrelių iki 2020-11-11 nebus, dėl individualių užsiėmimų tarkitės su dalyko/instrumento mokytojais, konsultuokitės.


Visame pasaulyje staiga išnykus mokykloms, kiekvienas iš Jūsų liksite išsilavinusiu žmogumi, jeigu kasdien skaitysite knygas, rašysite gimtąja kalba, prisiminsite užsienio kalbų žodžius, skaičiuosite, grosite instrumentu, piešite, o dėl sveikatos ir pasportuosite.

 

2020-11-03

 

2020-10-30

Nuotolinis mokymas nuo 2020-11-03

Kauno miesto savivaldybė informuoja, kad -

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas besimokančių mokinių, taip pat pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse besimokančių mokinių ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 

2020-10-09

-2020

Japonistikos savaitė

spalio 12d.- 16 d.

 

Pirmadienį (spalio 12 d.) 8.00 val Japoniška mankšta mokyklos teritorijoje

Japoniška orientacija Kaune 9.30 val. – 13.00 val. Dalyvauja ketvirtų klasių mokinių rintinė komanda. Lydintys mokytojai – Viltė, Eglė E., Vilma S.

 

Antradienį Japoniška orientacija Kaune 9.30 val. – 13.00 val. Dalyvauja trečių klasių mokinių rinktinė komanda.Lydintys mokytojai – Inga B., Edgaras, Kristina.

 

Trečiadienį - Kardų paroda ir keramikos kampelis (Vytauto Didžiojo karo muziejus)

11 val. dalyvauja 2A ir 2D klasių mokiniai.

12 val. dalyvauja 2B ir 2C klasių mokiniai.

 

Penktadienį - Kardų paroda ir keramikos kampelis (Vytauto Didžiojo karo muziejus)

 11 val. dalyvauja 4A, 4B ir 4C klasių mokiniai, klasių mokytojos ir psichologė.

Pamokų metu vaikai gamins UCHIWA – japoniškas vėduokles, KOI - japoniškus karpius. Mokysis Japonų liaudies dainas. Kalbės tema „Japonų liaudies muzika“. Bus rodomos skaidrės šia tema. Japonijos muzikinės kultūros simbolis – griausmingas TAIKO būgnas. Istorija.  Skambesio funkcija, analizė

2020-09-28

COVID-19 mokykloje

 Vadovaudamasi NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020-09-28 d. raštu Nr. (2-13 16.1.1.17 E) 2 C klasės mokiniai ir mokytoja A. Šleivienė privalo izoliuotis iki 2020-10-07 imtinai.

2020-09-09

Japoniška mankšta

 2020 m. rugsėjo 9 diena, 9.00 val. Kaunas ir japoniška mankšta mamų akimis. Ne tik mamos ir tėčiai, bet ir močiutės, ir seneliai turi labai didžiuotis mokyklą atstovavusiais vaikais. Jie pateks į LRT "Labas rytas, Lietuva" laidą, kuri bus rodoma spalio 12 d. Japonijos diplomato Ch.Sugiharos metams paminėti. Filmavimo metu padaryta nuotrauka iškart iškeliavo į Japoniją, Gifu prefektūrą, kur tuo pačiu metu vyko japoniškos mankštos filmavimas. Tuo tarpu Hiratsukos prefektūros sporto departamentas, geriausi Lietuvos olimpiečių draugai, gavo mūsų nuotraukas ir filmuotą reportažą. Stiprūs žmonės stiprina Lietuvos - Japonijos draugystę!

Keletas nuotraukų...

 

2020-09-04

Gervelių akcija

Mokykla dalyvauja gervelių lankstymo akcijoje, kurios spalio 12-18 d. papuoš Kauno "Akropolį". Tai vienas iš tarptautinių renginių Sugiharos metams paminėti

2020-09-03

Registraciją į būrelius

Iki rugsėjo 4 dienos popietės registruojamės 

-į instrumentinių ansamblių būrelius pas mokytojas Aušrą, Ingą, Gintarę.

-į užsienio kalbų būrelius pas klasių mokytojas

 

Pirmadienį (rugsėjo 7 dieną) Lauko klasėje rasite visų likusių būrelių sąrašus ir galėsite užsiregistruoti.

 

 

2020-09-02

Kaukės

 Pirma mokymosi diena ir pirmas iššūkis laikytis susitarimo dėl kaukių dėvėjimo bendrose mokyklos patalpose, t.y., koridoriuose. Daugiau ar mažiau, bet mums pasisekė: kaukės kuprinėse, kišenėse ir tėvelių mašinose stebuklingai atsirado, o aplenkti stebuklo buvo apdovanoti kaukėmis mokytojų ir Violetos (visuomenės sveikatos biuro). Tiesa, su sąlyga, kad rytoj atsinešime 2 kaukes: sau ir draugui. Susitarimas galioja ir priešmokyklinukams, nes koridoriuose susitinkame su vyresniais mokiniais. Nors dėvėti kaukes nėra patogu, bendromis jėgomis įveiksime ir šį iššūkį!

2020-08-26

MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ

 

 

MOKSLO METŲ ATIDARYMO šventė  šiemt vyks mokykloje

 8.30 val . mokykloje renkasi priešmokyklinukai

9.15 val. pirmokai

10.00 val .2-4 klasių mokiniai

 Tėveliai nuo 9.00 val.  mokyklos lauko erdvėse galės pasiklausyti koncerto.

 

Dėl paskelbtos  valstybės lygio ekstremalios situacijos rekomenduojame į mokyklą vaiką palydėti tik vienam iš tėvų. Suaugusiems privaloma dėvėti kaukes. 

 

 

 

  

 

2020-06-29

Uniformų turgelis

Norinčius įsigyti išaugtą, bet tvarkingą uniformą kviečiame užsukti į 

Uniformų turgelį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-08-26

„SUZUIKIŲ  GARSŲ” studija  kviečia vaikučius nuo 9 mėnesių iki 3 metų į Suzuki Ankstyvojo Muzikinio Ugdymo užsiėmimus, kurių metu:

Vaikai skatinami pajusti muzikos pulsaciją –metrą, ritmą, susipažįsta su muzikinės sintaksės pradmenimis 

 Patiria tiesioginį muzikavimo džiaugsmą žaidžiant įvairiomis spalvingomis ugdymo priemonėmis ir grojant įvairiais ritminiais, perkusiniais, ir melodiniais instrumentais.

 Puoselėjamas vaiko kūrybingumas, tarpasmeninis ryšys taikant įvairias judesio improvizacines praktika

Klausosi įvairių tautų etninę ir pasaulietinę profesionalią muziką

 Kaupiami girdėjimo ir atlikimo įgūdžiai.

 Ugdymo programa parengta remiantis Dr.Sh. Suzuki metodu ir ugdymo filosofija.

Apie Dr.Sh. Suzuki metodiką skaitykite:

https://suzukimokykla.kaunas.lm.lt/index.php/suzuki-metodika

 Užsiėmimuose kartu su vaikučiu dalyvauja vienas iš tėvelių ar abu tėveliai.

 Užsiėmimai vyksta skirtingose vaikų amžiaus grupėse (trukmė 45 min):

Trečiadieniais: 16.30 val. 9 mėn. – 1.5 metų vaikai,

                         18 val. 1.5 m. – 3 m. vaikai.

 Išsamesnė informacija telefonu +370 614 96 886, mokytoja Rasma

Keletas nuotraukų ČIA

 

 

 

 

  

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2021-03-01