Naujienos

-

 

Kai išmokstame kokį nors dalyką, ištobulinti jį gali padėti tik kartojimas

  Dr. Šiniči Suzuki

 

Kauno Suzukio pradinė mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/

 

2020-11-12

 

 

Dėkojame, kad tokiu sudėtingu  laikmečiu nepamiršote investuoti į mūsų visų  mokyklą ir skyrėte 1,2 proc.GPM už 2019 metus.                     

 

Iš viso surinkta  4154,32 eurų. 

2020-11-09

 UAB "Ramildė" maisto davinius pirmokams, priešmokyklinukams ir socialiai remtiniems vaikams dalins lapkričio 12 d., ketvirtadienį, nuo 8.00 val. mokykloje.

 

2020-11-06

Ugdymas nuo 11-09 dienos

 

Vadovaudamiesi 2020 11 05 Nr. A-3542 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nuo 2020 11 09 dienos ugdymas bus tęsiamas "kontaktiniu" būdu (t.y. mokykloje).

 

 

2020-11-05

„Padėsim prisijungti“ savanoriai jau pradėjo spręsti nuotolinių mokslų iššūkius.

Nuotolinio mokymo savanorių pagalbos centras „Padėsim prisijungti“ skambučių laukia kiekvieną darbo dieną 7–21 val. Moksleiviai ar jų tėvai gali skambinti nemokamu pagalbos numeriu 8 677 22222

2020-11-03

Sveiki, vaikai, mamos, tėveliai!


Kurį laiką (lauksim Kauno m. savivaldybės sprendimų) bendrausime virtualiai, tad norėčiau priminti kai kuriuos susitarimus. Jeigu esame sveiki, jų laikytis bus nesunku.

1) Pamokos vyksta kasdien nuo lygių valandų (9,10,11,12), ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 4 per dieną. Šis naujas tvarkaraštis kol kas veiks iki 2020-11-11

2) Prisijungimus rasite Google Clasroom'e ir TAMO

3) Po pamokų, jei nepavyko prisijungti, ten pat rasite informaciją apie užduotis, kurias reikia atlikti. Iki 9 ryto informuokite klasės mokytoją, jeigu tą dieną turite priežasčių nedalyvauti.

4) Mokytojai padėjėjai, logopedė, psichologė konsultuoja Jus individualiai, susitarkite dėl laiko pagal poreikį.

5) Mokyklos biblioteka veikia II-IV 8-10 val., I-III-V 17-19 val., vedėjos Aistės tel.: 8 605 45 223, paimkite papildomos literatūros, keiskite perskaitytas knygas.

6) Mokytojų - dalykininkų el.paštai Jums prieinami, telefonus pagal poreikį galite gauti iš mokyklos administracijos (8 37 31 20 36).

7) Į mokyklą einame su uniformomis, tvarkingai susišukavę.

 8) Būrelių iki 2020-11-11 nebus, dėl individualių užsiėmimų tarkitės su dalyko/instrumento mokytojais, konsultuokitės.


Visame pasaulyje staiga išnykus mokykloms, kiekvienas iš Jūsų liksite išsilavinusiu žmogumi, jeigu kasdien skaitysite knygas, rašysite gimtąja kalba, prisiminsite užsienio kalbų žodžius, skaičiuosite, grosite instrumentu, piešite, o dėl sveikatos ir pasportuosite.

 

2020-11-03

 

2020-10-30

Nuotolinis mokymas nuo 2020-11-03

Kauno miesto savivaldybė informuoja, kad -

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas besimokančių mokinių, taip pat pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse besimokančių mokinių ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 

2020-10-09

-2020

Japonistikos savaitė

spalio 12d.- 16 d.

 

Pirmadienį (spalio 12 d.) 8.00 val Japoniška mankšta mokyklos teritorijoje

Japoniška orientacija Kaune 9.30 val. – 13.00 val. Dalyvauja ketvirtų klasių mokinių rintinė komanda. Lydintys mokytojai – Viltė, Eglė E., Vilma S.

 

Antradienį Japoniška orientacija Kaune 9.30 val. – 13.00 val. Dalyvauja trečių klasių mokinių rinktinė komanda.Lydintys mokytojai – Inga B., Edgaras, Kristina.

 

Trečiadienį - Kardų paroda ir keramikos kampelis (Vytauto Didžiojo karo muziejus)

11 val. dalyvauja 2A ir 2D klasių mokiniai.

12 val. dalyvauja 2B ir 2C klasių mokiniai.

 

Penktadienį - Kardų paroda ir keramikos kampelis (Vytauto Didžiojo karo muziejus)

 11 val. dalyvauja 4A, 4B ir 4C klasių mokiniai, klasių mokytojos ir psichologė.

Pamokų metu vaikai gamins UCHIWA – japoniškas vėduokles, KOI - japoniškus karpius. Mokysis Japonų liaudies dainas. Kalbės tema „Japonų liaudies muzika“. Bus rodomos skaidrės šia tema. Japonijos muzikinės kultūros simbolis – griausmingas TAIKO būgnas. Istorija.  Skambesio funkcija, analizė

2020-09-28

COVID-19 mokykloje

 Vadovaudamasi NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2020-09-28 d. raštu Nr. (2-13 16.1.1.17 E) 2 C klasės mokiniai ir mokytoja A. Šleivienė privalo izoliuotis iki 2020-10-07 imtinai.

2020-09-09

Japoniška mankšta

 2020 m. rugsėjo 9 diena, 9.00 val. Kaunas ir japoniška mankšta mamų akimis. Ne tik mamos ir tėčiai, bet ir močiutės, ir seneliai turi labai didžiuotis mokyklą atstovavusiais vaikais. Jie pateks į LRT "Labas rytas, Lietuva" laidą, kuri bus rodoma spalio 12 d. Japonijos diplomato Ch.Sugiharos metams paminėti. Filmavimo metu padaryta nuotrauka iškart iškeliavo į Japoniją, Gifu prefektūrą, kur tuo pačiu metu vyko japoniškos mankštos filmavimas. Tuo tarpu Hiratsukos prefektūros sporto departamentas, geriausi Lietuvos olimpiečių draugai, gavo mūsų nuotraukas ir filmuotą reportažą. Stiprūs žmonės stiprina Lietuvos - Japonijos draugystę!

Keletas nuotraukų...

 

2020-09-04

Gervelių akcija

Mokykla dalyvauja gervelių lankstymo akcijoje, kurios spalio 12-18 d. papuoš Kauno "Akropolį". Tai vienas iš tarptautinių renginių Sugiharos metams paminėti

2020-09-03

Registraciją į būrelius

Iki rugsėjo 4 dienos popietės registruojamės 

-į instrumentinių ansamblių būrelius pas mokytojas Aušrą, Ingą, Gintarę.

-į užsienio kalbų būrelius pas klasių mokytojas

 

Pirmadienį (rugsėjo 7 dieną) Lauko klasėje rasite visų likusių būrelių sąrašus ir galėsite užsiregistruoti.

 

 

2020-09-02

Kaukės

 Pirma mokymosi diena ir pirmas iššūkis laikytis susitarimo dėl kaukių dėvėjimo bendrose mokyklos patalpose, t.y., koridoriuose. Daugiau ar mažiau, bet mums pasisekė: kaukės kuprinėse, kišenėse ir tėvelių mašinose stebuklingai atsirado, o aplenkti stebuklo buvo apdovanoti kaukėmis mokytojų ir Violetos (visuomenės sveikatos biuro). Tiesa, su sąlyga, kad rytoj atsinešime 2 kaukes: sau ir draugui. Susitarimas galioja ir priešmokyklinukams, nes koridoriuose susitinkame su vyresniais mokiniais. Nors dėvėti kaukes nėra patogu, bendromis jėgomis įveiksime ir šį iššūkį!

2020-08-26

MOKSLO METŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ

 

 

MOKSLO METŲ ATIDARYMO šventė  šiemt vyks mokykloje

 8.30 val . mokykloje renkasi priešmokyklinukai

9.15 val. pirmokai

10.00 val .2-4 klasių mokiniai

 Tėveliai nuo 9.00 val.  mokyklos lauko erdvėse galės pasiklausyti koncerto.

 

Dėl paskelbtos  valstybės lygio ekstremalios situacijos rekomenduojame į mokyklą vaiką palydėti tik vienam iš tėvų. Suaugusiems privaloma dėvėti kaukes. 

 

 

 

  

 

2020-06-29

Uniformų turgelis

Norinčius įsigyti išaugtą, bet tvarkingą uniformą kviečiame užsukti į 

Uniformų turgelį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-08-26

„SUZUIKIŲ  GARSŲ” studija  kviečia vaikučius nuo 9 mėnesių iki 3 metų į Suzuki Ankstyvojo Muzikinio Ugdymo užsiėmimus, kurių metu:

Vaikai skatinami pajusti muzikos pulsaciją –metrą, ritmą, susipažįsta su muzikinės sintaksės pradmenimis 

 Patiria tiesioginį muzikavimo džiaugsmą žaidžiant įvairiomis spalvingomis ugdymo priemonėmis ir grojant įvairiais ritminiais, perkusiniais, ir melodiniais instrumentais.

 Puoselėjamas vaiko kūrybingumas, tarpasmeninis ryšys taikant įvairias judesio improvizacines praktika

Klausosi įvairių tautų etninę ir pasaulietinę profesionalią muziką

 Kaupiami girdėjimo ir atlikimo įgūdžiai.

 Ugdymo programa parengta remiantis Dr.Sh. Suzuki metodu ir ugdymo filosofija.

Apie Dr.Sh. Suzuki metodiką skaitykite:

https://suzukimokykla.kaunas.lm.lt/index.php/suzuki-metodika

 Užsiėmimuose kartu su vaikučiu dalyvauja vienas iš tėvelių ar abu tėveliai.

 Užsiėmimai vyksta skirtingose vaikų amžiaus grupėse (trukmė 45 min):

Trečiadieniais: 16.30 val. 9 mėn. – 1.5 metų vaikai,

                         18 val. 1.5 m. – 3 m. vaikai.

 Išsamesnė informacija telefonu +370 614 96 886, mokytoja Rasma

Keletas nuotraukų ČIA

 

 

 

 

  

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2020-11-10