BENDROS ŽINIOS

                                   Kauno Suzukio pradinė mokykla

                               Įmonės kodas 191824228 

                                    Adresas: Šiaurės pr. 23, Kaunas, LT-49193

                               Telefonas: (8~37) 31 20 34, 312036

Kiti telefonai: 8 672 87056

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .lt

Mokomoji kalba : lietuvių k.

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.

 

Kauno Suzukio pradinei mokyklai yra suteiktas Paramos gavėjo statusas. Visi norintys pervesto mokyklai 2 proc. GPM prašome nurodyti atsiskaitomąją sąskaitą: 

Įstaigos pavadinimas : Kauno Suzukio pradinė mokykla

Įmonės kodas : 191824228

Adresas: Šiaurės pr. 23, Kaunas

A/s LT79 4010 0425 0098 6335

Bankas DNB bankas

Banko kodas: 40100

 

 Visi norintys paremti mokyklą prašome pinigus pervesti į :

Suzukio pradinės mokyklos PARAMOS FONDAS

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

Bankas Swedbank

Mokykloje mokosi 263 mokiniai: 127 mergaitės ir 136 berniukai. Dirba 41 darbuotojas: 23 pedagoginiai darbuotojai ir 18 aptarnaujančio personalo narių.

Trumpa įstaigos istorija

 

Kauno Suzukio pradinė mokykla įsteigta Kauno miesto mero 1991 m. liepos 17 dienos potvarkiu Nr. 1104.

Padidėjus netradicinio ugdymo poreikiui Kauno mieste 2002 m. Kauno miesto savivaldybės Tarybos kultūros Švietimo komiteto nutarimu buvo leista suformuoti dvi priešmokyklines ir vieną pirmąją klasę, dirbančią pagal Suzuki metodą. 2005 m. sausio 26 dieną Kauno miesto savivaldybės Taryba nusprendė, kad nuo 2010-2011 mokslo metų „Vėtrungės“ pradinėje mokykloje bus vykdomas tik netradicinis formalusis ugdymas, paremtas Suzuki Talentų ugdymo koncepcija. Šiuo metu mokykloje veikia dvi priešmokyklinės ir vienuolika pradinių klasių, jos visos dirba Suzuki metodu.

Mokykla bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis: Europos Suzuki Asociacija, Lietuvos Suzuki Asociacija, J. Gruodžio konservatorija, Kauno Jėzuitų gimnazija, KTU gimnazija, J. Urbšio katalikiška vidurine mokykla, Kauno apskrities viešąja biblioteka, V. Kudirkos viešosios bibliotekos Vitebsko padaliniu, Kauno miesto vaikų darželiais.

Prie Suzuki metodo plėtros Lietuvoje daugiausiai prisideda mokykloje dirbantys mokytojai. Mokykloje veikia ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės ir papildomi užsiėmimai jau mokyklą baigusiems mokiniams bei jų tėveliams, tad ugdymas nenutrūksta visą gyvenimą.

 

Vizija ir misija

Bendromis mokytojų ir šeimos narių pastangomis puoselėjami laimingi, kultūringi ir kūrybingi vaikai, kurių ugdymas grindžiamas humanistinėmis vertybėmis ir įsisąmoninta atsakomybe už asmeninį tobulėjimą. Nuoseklus šių vertybių diegimas ir perėmimas vėliau įtakotų ir tobulesnės visuomenės sklaidą.

Ugdyti mokyklos bendruomenės narius humanistiniu Suzuki metodu, persmelkiant juo visus mokyklos gyvenimo aspektus ir siekiant užtikrinti efektyviausius visų bendruomenės narių savirealizacijos rezultatus.

Veiklos principai

Kauno Suzukio pradinės mokyklos veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais:
bendravimas ir bendradarbiavimas įgyvendinant mokyklos strateginį planą;
nuolatinis vadovų ir mokytojų mokymasis bei kompetencijų vystymas;
pagarba, tolerancija, dėmesys švietimo paslaugų vartotojams;
konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas ir objektyvumas;
humaniškumas, demokratiškumas ir atsinaujinimas.

 

Įstaigos uždaviniai

 

Priešmokyklinio ugdymo uždavinys – remiantis Suzuki metodu ir ugdymo filosofija ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi pradinėje mokykloje;

Pradinio ugdymo uždavinys – remiantis Suzuki metodu ir ugdymo filosofija išugdyti sveiką, aktyvų, kultūringą, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką, pasirengusį sėkmingai mokytis bendrojo lavinimo mokykloje.

 

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

    VAISIŲ PROGRAMA

  PIENAS VAIKAMS

_____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2018-09-30