INFORMACIJA APIE PEDAGOGUS

Rimantė Tamošiūnienė – Šiaulių pedagoginis institutas (1996) – pradinių klasių mokytojo ir pagrindinės mokyklos darbų mokytojo kvalifikacija; Vytauto Didžiojo universitetas (2000) -  edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis; mokytoja metodininkė.

 

Odeta Virpšienė – Šiaulių universitetas (2000) – socialinių mokslų (edukologijos)  bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; Kauno technologijos Universitetas - edukoligijos magistro kvalifikacija;   mokytoja metodininkė.

 

Virginija Lukošienė – Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas (1977) – būrelio vadovė; mokytoja metodininkė

 

Minja Katinienė - pradinių klasių mokytoja.

Aušrinė Šleivienė -   Šiaulių universitetas (2003), edukologijos mokytojo profesinė kvalifikacija,  pradinių klasių mokytoja.

 

 

Vilma Lynienė - Šiaulių pedagoginis institutas (1992) - pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; mokytoja metodininkė.

 

Milda Kleniauskienė- pradinių klasių mokytoja.

 

Aistė Lukaševičienė – Vytauto Didžiojo universitetas (1997) – katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Vytauto Didžiojo universitetas (1999) – katalikų teologijos ir licenciato magistro laipsnis; tikybos mokytoja.

 

Rasma Kanienė – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija (1997) – muzikos mokyklos mokytojos, choro dirigentės bei artistės kvalifikacija; Lietuvos muzikos akademija (2001) – menų bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Lietuvos muzikos akademija (2004) – muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir dirigento kvalifikacija; muzikos mokytoja.

 

Renata Kaminickienė – Vytauto Didžiojo universitetas (2010) – istorijos bakalauro kvalifikacijos laipsnis ir anglų kalbos gretutinės specialybės pagrindai, soc. mokslų magistars (2014m.), mokytojo proifesinė kvalifikacijai; anglų kalbos vyr.mokytoja- vaiko priežiūros atostogos

 

Aušra Simanavičienė – Lietuvos muzikos akademija (1995) – muzikologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Vilniaus pedagoginis universitetas (2002) – edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; būrelio vadovė.

 

Kristina Kunigonienė - Marijampolės kolegija (2008m.)-filologijos profesinio bakalauras ir mokytojo profesinė kvalifikacija; anglų k. mokytoja.

 

 

Edgaras Austynas - Lietuvos kūno kultūros akademija (2006 m.)-sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija; kūno kultūros mokytojas.

 

Iveta Budnikienė - Lietuvos muzikos akademija(1996), smuiko studijų specialybės bakalauro laipsnis, būrelio vadovė.

 

Sigutė Garšanovė - Lietuvos muzikos akademija (1998) - menų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos muzikos akademija (1999) - koncertmeisterio, pedagogo kvalifikacija, KTU (2005) - edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, būrelio vadovė.

 

Neringa Degutienė -Šiaulių pedagoginis universitetas (1998) pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, pradinių klasių mokytoja.

 

Rita Marija Gružauskienė - Tautų draugystės valstybinė konservatorija (1984m.) , kultūros ir švietimo darbuotojo saviveiklos šokių kolektyvo vadovo kvalifikacija, Vilniaus Universitetas (2006m.) edukologijos mokslo aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija -  šokių mokytoja.

 

Inga Raginienė - Lietuvos muzikos akademija (1999 m.), styginių instrumentų studijų, kamerinio ansamblio artistio, pedagogo ir solisto kvalifikacija, Lietuvos muzikos akademija (1994m.) gitaros mokytojo kvalifikacija - gitaros būrelio vadovė

 

Milda Lepševičiūtė - muzikos mokytoja.

 

Inga Armonaitė - Vilniaus dailės akademija (1988), dekoratyvinės - taikomosios dailės specialybė, dailės mokytoja.

Jolanta Sabaliauskienė - Vilniaus pedagoginis universitetas (2006), anglų kalbos mokytojo kvalifikacija, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Eglė Butėnienė - Kauno kolegija (2014), ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Živilė Budnikaitė -Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje(2010), muzikos bakalauras ir mokytojo kategorija, pradinių klasių mokytoja.


Jolanta Kazlauskienė- pradinių klasių mokytoja

 

Milda Kleniauskienė - pradinių klasių mokytoja

Milana Kleniauskaitė -  mokytojo padėjėja

Eglė Eudukienė- pradinių klasių mokytoja

Greta Taurazevičiūtė  - priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Aistė Liškauskaitė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė

 

 

 

 

 

 

 

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2020-03-03