PRIĖMIMO TVARKA

Prašymus bus galima pateikti nuo 2019 m. kovo mėnesio 7 dienos 12 val.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose gali asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus gali paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje.

Prieš paduodami prašymą susipažinkite su Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorijomis (žemėlapis) ir Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nepasisekė paduoti prašymo pabandykite vėliau. Jei neturite galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, paduokite prašymą pasirinktoje mokykloje.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nurodyti kriterijai.

 Padavusiems rekomenduojame reguliariai domėtis pasirinktų mokyklų svetainėse teikiama informacija.

https://imokykla.kaunas.lt/

 

 

 SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I IR II DALIS PRISKYRIMO

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIUS PRADINĖS MOKYKLOS TIPO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, VYKDANČIOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS 2018–2019 MOKSLO METAIS

 

 SPRENDIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAIS NUSTATYMO, PRITARIMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIUI VIEŠOSIOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, KURIOSE SAVIVALDYBĖ YRA DALININKĖ, 2018–2019 MOKSLO METAIS IR PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO

Kauno Suzukio pradinėje mokykloje paskirta šios sudėties mokinių priėmimo komisija:

   Komisijos primininkė - direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Lingienę,

   komisijos sekretorė - pr. klasių mokytoja Živilė Budnikaitė,

   nariai - tėvų komiteto atstovė Inga Baltrušaitienė, pradinių klasių mokytoja Odeta Virpšienė , psichologė  Raimonda Strazdienė ir logopedė, spec. pedagogė Miglė Purvinskienė.

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ PRIĖMIMAS

Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:

1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš  ČIA  );

2) gimimo liudijimo kopija;

3) sveikatos pažyma;

4) 2 dokumentinės nuotraukos.

0

 MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į 1 - 4 KLASES
    Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:,
1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš ČIA );
2) gimimo liudijimo kopija;
3) sveikatos pažyma;
4) 2 dokumentinės nuotraukos.
 

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2020-03-03