PRIĖMIMO TVARKA

 

   

Informuojame, kad 2018 metais prašymų į mokyklas padavimų datą, Kauno miesto Taryba nustatys vasario 27 d. posėdyje, tad tikėtina, kad prašymų padavimas gali būti kovo pirmą savaitę“.

 

 

Kauno Suzukio pradinės mokyklos asmenų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir bendrojo ugdymo klases 2017m. komisijos darbo reglamentas

Į Kauno Suzukio pradinės 1 klases priimami 72 mokiniai, į priešmokyklinio ugdymo klases 56 vaikai.

Mokinių priėmimo į Kauno Suzukio pradinę mokyklą komisija:

            komisijos pirmininkė - direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Lingienė,

             komisijos sekretorė – pradinių klasių mokytoja Živilė Budnikaitė.

            komisijos nariai: tėvų komiteto atstovė Odeta Virpšienė, priešmokyklinės grupės mokytoja Eglė Butėnienė, psichologė Rūta Žiaunienė ir logopedė, spec. pedagogė Inga Gruzdienė.   

 

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ PRIĖMIMAS

           Į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai priimami vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2005m. balandžio 5d. įsakymu Nr. ISAK - 556 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu ( Tvarka ISAK-556) ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016m. gruodžio 27d. sprendimu Nr.T-671 "Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas aprašu tvarkos aprašo patvirtinimu",

 

Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:

1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš  ČIA  );

2) gimimo liudijimo kopija;

3) pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą;

4) sveikatos pažyma;

5) 2 dokumentinės nuotraukos.

0

 MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į 1 - 4 KLASES
       Moksleiviai priimami mokytis į Suzukio pradinę mokyklą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu (Tvarka-ISAK-556) ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016m. gruodžio 27d. sprendimu Nr.T-671 "Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas aprašu tvarkos aprašo patvirtinimu".

 

Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:
1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš ČIA );
2) gimimo liudijimo kopija;
3) pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą;
4) sveikatos pažyma;
5) 2 dokumentinės nuotraukos.
 

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

    VAISIŲ PROGRAMA

  PIENAS VAIKAMS

_____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2017-10-16