PRIĖMIMO TVARKA

Kauno Suzukio pradinėje mokykloje 2018/2019m.m. formuojamos 3 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 3 1 klasės.

Dokumentai priimami nuo 2018m. kovo 7 dienos  9.00 iki 14 val. mokyklos raštinėje  

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą  Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdis

Prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val.

https://imokykla.kaunas.lt/

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti  pasirinktoje mokykloje.

 

 

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ASMENIMS PRIIMTI MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I IR II DALIS PRISKYRIMO

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIUS PRADINĖS MOKYKLOS TIPO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, VYKDANČIOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS 2018–2019 MOKSLO METAIS

 

 SPRENDIMAS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAIS NUSTATYMO, PRITARIMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIUI VIEŠOSIOSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, KURIOSE SAVIVALDYBĖ YRA DALININKĖ, 2018–2019 MOKSLO METAIS IR PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PRIĖMIMO LAIKO NUSTATYMO

Kauno Suzukio pradinėje mokykloje paskirta šios sudėties mokinių priėmimo komisija:

   Komisijos primininkė - direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Lingienę,

   komisijos sekretorė - pr. klasių mokytoja Živilė Budnikaitė,

   nariai - tėvų komiteto atstovė Odeta Virpšienė, priešmokyklinės grupės mokytoja Justina Pečiulaitė, psichologė Rūta Žiaunienė ir logopedė, psec. pedagogė Miglė Purvinskienė.

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ PRIĖMIMAS

Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:

1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš  ČIA  );

2) gimimo liudijimo kopija;

3) sveikatos pažyma;

4) 2 dokumentinės nuotraukos.

0

 MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į 1 - 4 KLASES
    Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:,
1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš ČIA );
2) gimimo liudijimo kopija;
3) sveikatos pažyma;
4) 2 dokumentinės nuotraukos.
 

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS

           

 

 

_____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2018-11-20