UGDYMAS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2016–2017 METAIS

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.
Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė:

Klasė
Ugdymo procesas prasideda
Ugdymo procesas baigiasi
Ugdymo proceso trukmė
savaitėmis
Ugdymo proceso trukmė
dienomis
Priešmokyklinio ugdymo grupės
09-01
05-31
32
160
1- 4 klasės
09-01
05-31
32
160
Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
Pamokos prasideda 8 val. 30 min. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėje – 45 min.
Priešmokyklinės grupėse ugdomųjų veiklų trukmė 4val. per dieną.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
1. pirmas pusmetis – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 15 d.;
2. antras pusmetis – nuo sausio 18 d. iki gegužės 31 d.

Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: rudens atostogoms – 7 kalendorinės dienos, žiemos atostogoms – 14 kalendorinių dienų, pavasario – 7 kalendorinės dienos.
Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2016-10-31
2016-11-04
Žiemos (Kalėdų)
2016-12-27
2017-01-06
Pavasario (Velykų)
2017-04-10
2017-04-14
Vasaros
2017-05-31
2017-08-31
Papildomos atostogos prasideda
Papildomos atostogos baigiasi
2017-02-17
2017-02-24
2017-04-18
2017-04-21

Darbo laikas

Mokykla dirba
7:00-21:00
Administracijos
darbo laikas
8:00-16:30
penktadienį 8:00-15:15

Pamokų laikas
 
1 pamoka  8:30 - 9:15
2 pamoka 9:25 - 10.10
3 pamoka 10:20 - 11:05
4 pamoka 11:25 - 12.10
5 pamoka 12:30 - 13.15
   

 

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

PIENAS VAIKAMS

    VAISIŲ PROGRAMA

 

_____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2016-12-07