UGDYMAS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018–2019 METAIS

Mokslo metai prasideda rugsėjo 2 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.
Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė:

Klasė
Ugdymo procesas prasideda
Ugdymo procesas baigiasi
Ugdymo proceso trukmė
savaitėmis
Ugdymo proceso trukmė
dienomis
Priešmokyklinio ugdymo grupės
09-02
06-05
35
174
1- 4 klasės
09-02
06-05
35
174
Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
Pamokos prasideda 8 val. 30 min. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėje – 45 min.
Priešmokyklinės grupėse ugdomųjų veiklų trukmė 4val. per dieną.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
1. pirmas pusmetis – nuo rugsėjo 3 d. iki sausio 18 d.;
2. antras pusmetis – nuo sausio 18 d. iki birželio 5 d.

Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: rudens atostogoms – 7 kalendorinės dienos, žiemos atostogoms – 14 kalendorinių dienų, pavasario – 7 kalendorinės dienos.
Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2019-10-28
2019-10-31
Žiemos (Kalėdų)
2019-12-27
2020-01-03
Pavasario (Velykų)
2020-03-16
2020-03-29
Vasaros
2020-06-06
2020-08-31
Papildomos atostogos prasideda
Papildomos atostogos baigiasi
2020-02-17
2020-02-21
 
 

Darbo laikas

Mokykla dirba
7:00-20:00
Administracijos
darbo laikas
8:00-16:30
penktadienį 8:00-15:15

Pamokų laikas
 
1 pamoka  8:30 - 9:15
2 pamoka 9:25 - 10.10
3 pamoka 10:20 - 11:05
4 pamoka 11:35 - 12.20
5 pamoka 12:50 - 13.35
 6 pamoka  13:45 - 14:30

 

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2020-03-03